Tag: Nikkor 50mm f/1.2 Ai-S

Montaña de Oro

Montaña de Oro

  Shot with a Nikon FA with a Nikkor 50mm f/1.2 A-IS on Polaroid 400CN film. Taken at Montaña de Oro near San Luis Obispo, CA …

 

TNT Fireworks

TNT Fireworks

Shot with a Nikon FA with a Nikkor 50mm f/1.2 Ai-S on Kodacolor 200 film.

 

Small Town

Small Town

Shot on Polaroid 400CN at ISO 200 using a Nikon FA and Nikkor 50mm f/1.2 Ai-S.

 

Farmer’s Market

Farmer’s Market

Shot on Polaroid 400CN film with a Nikon FA and Nikkor 50mm f/1.2 Ai-S.

 

Triumvirate

Triumvirate

Shot with a Nikon FA and Nikkor 50mm f/1.2 Ai-S on Polaroid CN 400 (rated at ISO 200).  

 

Traversing the I15

Traversing the I15

Shot with a Nikon FA, Nikkor 85mm f/2.0 Ai-S, Nikkor 28mm f/2.8 Ai-S, and Nikkor 50mm f/1.2 Ai-S, on Fuji 800 NPZ.  

 

99

99

Shot with a Nikon FA, Nikkor 50mm f/1.2 Ai-S, on Polaroid CN 400 (Fujicolor Super G 400 emulsion).

 

Downtown SLO

Downtown SLO

Shot with a Nikon FA, Nikkor 50mm f/1.2 Ai-S, and Polaroid 400 CN (Fujicolor 400 Super G Plus emulsion). Night life during a Thursday Farmer’s …

 

Waiting

Waiting

Shot on 35mm Polaroid 400 CN (Fuji Super G Plus emulsion) with a Nikon FA and Nikkor 50mm f/1.2 Ai-S.

 

Sky Blue

Sky Blue

Nikon F3 hp, Nikkor 50mm f/1.2 Ai-S, Fujicolor NPS 160 Pro.